Gary Chapman
1 Book / Date of Birth:- 10-01-1938
ડૉ. ગેરી ચૅપમૅન 'પ્રેમની પાંચ ભાષાઓ' શ્રેણીના લેખક છે તથા લગ્ન અને પારિવારિક પ્રશ્નોના સલાહકાર છે. તેઓ આ અંગેના સેમિનાર માટે દુનિયાભરમાં ફરતા રહે છે. તેમના રેડિયો પ્રોગ્રામ 100 ઉપરાંત સ્ટેશન ઉપરથી પ્રસારિત થાય છે.
Social Links:-

Showing the single result