Ryan C. Lowe
1 Book
રાયન સી લો Get Off Your Attitudeના લેખક, પ્રોફેશનલ મોટિવેશનલ સ્પીકર, ટ્રેનર અને કોચ છે. તેમની કુશળતા સકારાત્મક વલણ, નેતૃત્વ અને વેચાણમાં છે. રાયન તેમની પ્રકૃતિ, ઊર્જા અને હકારાત્મકતા દ્વારા દેશભરના હજારો લોકોને તેમની પ્રસ્તુતિઓમાં પ્રેરણા આપે છે.

Showing the single result