Dinesh Desai
2 Books / Date of Birth:- 12-08-1968
કૉલેજકાળમાં વાર્તાલેખનની શરૂઆત કરનાર દિનેશ દેસાઇ પ્રથમ સાહિત્યિક સ્પર્ધામાં જ પન્નાલાલ પટેલના હસ્તે પુરસ્કૃત થયા હતા, રઘુવીર ચૌધરીની પ્રેરણાથી સાહિત્યમાં સતત આગળ વધતાં રહ્યા, બુધસભામાં ધીરુભાઈ પરીખના ઘડપણમાં ઘડાયેલા આ સર્જકે અત્યાર સુધી 80 જેટલા પુસ્તક લખ્યા છે.

Showing all 2 results