Eleanor H. Porter
1 Book / Date of Birth:- 19-12-1886 / Date of Death:- 21-05-1920
એલીનોર પોર્ટર એક અમેરિકન નવલકથાકાર હતા, જે ‘પોલીએના’(1913) અને ‘જસ્ટ ડેવિડ’(1916) માટે સૌથી વધુ જાણીતાં હતા. તેઓ મુખ્યત્વે બાળસાહિત્ય, સાહસકથાઓ અને રોમાન્સ વિષયક લખતાં હતા.

Showing the single result