Hermann Hesse
4 Books / Date of Birth:- 02-07-1887 / Date of Death:- 09-08-1962
હર્મન કાર્લ હેસ જર્મન-સ્વિસ કવિ, નવલકથાકાર અને ચિત્રકાર હતા. તેમની સૌથી જાણીતી કૃતિઓમાં Demian, Steppenwolf, Siddhartha અને The Glass Bead Gameનો સમાવેશ થાય છે, જે પ્રત્યેકમાં પ્રમાણિકતા, આત્મજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા માટે વ્યક્તિની શોધની શોધ કરે છે. 1946માં તેમને સાહિત્યનું ‘નોબલ પ્રાઈઝ’ મળ્યું હતું.

Showing all 4 results