Louise Hay
1 Book / Date of Birth:- 08-10-1926 / Date of Death:- 30-08-2017
લુઈસ એલ. હે. એ લોકપ્રિય વક્તા અને માર્ગદર્શક હતા. અત્યાર સુધી એમના 27 પુસ્તકો પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યા છે, જેમાં 'હિલ યોર બોડી', 'યુ કેન હિલ યોર લાઈફ' અને 'ધ પાવર વિધીન યુ' નો સમાવેશ થાય છે. દુનિયાભરના 35 દેશોમાં એમના પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે અને 29 જેટલી ભાષામાં એમના પુસ્તકોનાં અનુવાદ થયા છે.

Showing the single result